Thông tin văn bản

Số ký hiệu
277/VP-KSTTHC
Ngày ban hành
01/03/2018
Người ký
Nguyễn Văn Huy
Trích yếu
V/v thực hiện rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
KSTTHC
Văn bản khác