Thông tin văn bản

Số ký hiệu
28/KH-UBND
Ngày ban hành
26/02/2018
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Kế hoạch
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác