Thông tin văn bản

Số ký hiệu
09/TTr-UBND
Ngày ban hành
27/02/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2018 sửa đổi khoản 5 Điều 2 ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 4 ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương áp dụng từ năm 2017 và những năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác