Thông tin văn bản

Số ký hiệu
06/TTr-UBND
Ngày ban hành
27/02/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2018 quy định về việc thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn ngân sách năm 2017-2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác