Thông tin văn bản

Số ký hiệu
985/UBND-KGVX
Ngày ban hành
26/02/2018
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
V/v triển khai thực hiện Công văn số 857/BCĐTƯVSATTP ngày 07/02/2018 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về VSATTP hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác