Thông tin văn bản

Số ký hiệu
972/UBND-CNXD
Ngày ban hành
23/02/2018
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016 của Bộ GTVT
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Văn bản khác