Thông tin văn bản

Số ký hiệu
281/QĐ-UBND
Ngày ban hành
13/02/2018
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Về việc Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua các thuốc cấp thiết nhằm đảm bảo hoạt động thường xuyên (Từ tháng 02/2018 đến tháng 07/2018) của các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác