Thông tin văn bản

Số ký hiệu
54/TB-UBND
Ngày ban hành
08/02/2018
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp tập thể lãnh đạo UBND tỉnh ngày 07/02/2018
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Thông báo
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác