Thông tin văn bản

Số ký hiệu
20/BC-UBND
Ngày ban hành
08/02/2018
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và tình hình hoạt động khoáng sản năm 2017
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác