Thông tin văn bản

Số ký hiệu
154/VP-KT
Ngày ban hành
29/01/2018
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
V/v xin ý kiến đối với việc sử dụng Quỹ dự trữ tài chính của tỉnh để xử lý bù hụt thu ngân sách tỉnh năm 2016
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác