Thông tin văn bản

Số ký hiệu
14/QĐ-VP
Ngày ban hành
24/01/2018
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Quản trị - Tài vụ
Văn bản khác