Thông tin văn bản

Số ký hiệu
12/BC-UBND
Ngày ban hành
22/01/2018
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Tình hình thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 20/2/2014 và Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 17/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác