Thông tin văn bản

Số ký hiệu
82/TB-VP
Ngày ban hành
12/01/2018
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Kết quả bình xét thi đua, khen thưởng năm 2017
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Thông báo
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác