Thông tin văn bản

Số ký hiệu
04/QĐ-VP
Ngày ban hành
12/01/2018
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Về việc cử ông Trần Thanh Trung, chuyên viên Phòng Công nghiệp - Xây dựng học Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác