Thông tin văn bản

Số ký hiệu
03/QĐ-VP
Ngày ban hành
12/01/2018
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Về việc cử ông Nguyễn Quốc Vinh, chuyên viên Phòng Quản trị - Tài vụ học Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác