Thông tin văn bản

Số ký hiệu
111/QĐ-UBND
Ngày ban hành
12/01/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Thành lập Tổ xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác