Thông tin văn bản

Số ký hiệu
61/VP-KSTTHC
Ngày ban hành
11/01/2018
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
V/v thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
KSTTHC
Văn bản khác