Thông tin văn bản

Số ký hiệu
51/TB-VP
Ngày ban hành
10/01/2018
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Kết luận kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Thông báo
Lĩnh vực văn bản
KSTTHC
Văn bản khác