Thông tin văn bản

Số ký hiệu
35/QĐ-UBND
Ngày ban hành
08/01/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc hỗ trợ một lần sau đầu tư theo Quyết định số 47/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ đối với chủ tàu Dương Văn Rin
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác