Thông tin văn bản

Số ký hiệu
299/BC-UBND
Ngày ban hành
29/12/2017
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác