Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1772/BC-VP
Ngày ban hành
29/12/2017
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Công tác cải cách hành chính năm 2017
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác