Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1750/VP-KSTTHC
Ngày ban hành
27/12/2017
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
V/v đăng ký làm việc với Lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
KSTTHC
Văn bản khác