Thông tin văn bản

Số ký hiệu
287/BC-UBND
Ngày ban hành
15/12/2017
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Tình hình thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2020 năm 2017
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Văn bản khác