Thông tin văn bản

Số ký hiệu
279/BC-UBND
Ngày ban hành
06/12/2017
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Tổng kết việc thi hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (Sửa đổi, bổ sung năm 2008)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác