Thông tin văn bản

Số ký hiệu
277/BC-UBND
Ngày ban hành
05/12/2017
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Tổng kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2017
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác