Thông tin văn bản

Số ký hiệu
7509/UBND-TH
Ngày ban hành
01/12/2017
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2018
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác