Thông tin văn bản

Số ký hiệu
267/BC-UBND
Ngày ban hành
21/11/2017
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác