Thông tin văn bản

Số ký hiệu
271/BC-UBND
Ngày ban hành
23/11/2017
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
Kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại Báo cáo số 194/BC-HĐND ngày 10/7/2017
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác