Thông tin văn bản

Số ký hiệu
270/BC-UBND
Ngày ban hành
22/11/2017
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
Tình hình thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác