Thông tin văn bản

Số ký hiệu
229/TTr-UBND
Ngày ban hành
20/11/2017
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác