Thông tin văn bản

Số ký hiệu
7240/UBND-KT
Ngày ban hành
22/11/2017
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v áp dụng định mức kỹ thuật thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trong năm 2017
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác