Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1566/VP-CNXD
Ngày ban hành
22/11/2017
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
V/v xem xét, giải quyết đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5589/STNMT-MT ngày 13/11/2017
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Văn bản khác