Thông tin văn bản

Số ký hiệu
7231/UBND-NC
Ngày ban hành
21/11/2017
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v triển khai thực hiện Kết luận số 455-KL/TU ngày 19/10/2017 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 9, khóa XIX
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác