Thông tin văn bản

Số ký hiệu
7201/UBND-NNTN
Ngày ban hành
21/11/2017
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
V/v cử cán bộ tham gia đoàn công tác tại Nouvelle Caledonic
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác