Thông tin văn bản

Số ký hiệu
226/TTr-UBND
Ngày ban hành
17/11/2017
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức chi Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật Phạm Văn Đồng
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác