Thông tin văn bản

Số ký hiệu
7148/UBND-NC
Ngày ban hành
17/11/2017
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
V/v ủy quyền chủ trì Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác