Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6846/UBND-TH
Ngày ban hành
07/11/2017
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2017 (vốn nước ngoài)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác