Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1491/BC-VP
Ngày ban hành
06/11/2017
Người ký
Nguyễn Quốc Việt
Trích yếu
Sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 4054-QĐ/TU ngày 24/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp thu góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQVN, các đoàn thể chính trị xã hội cùng cấp và Nhân dân
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác