Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6593/UBND-TH
Ngày ban hành
26/10/2017
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
V/v khẩn trương trình UBND tỉnh các nội dung phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2017
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác