Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6546/UBND-NNTN
Ngày ban hành
24/10/2017
Người ký
Trần Văn Thế
Trích yếu
V/v góp ý dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác