Thông tin văn bản

Số ký hiệu
3961/UBND-TH
Ngày ban hành
03/07/2017
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu đối với lựa chọn nhà thầu
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác