Thông tin văn bản

Số ký hiệu
763/BC-VP
Ngày ban hành
03/07/2017
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần (tuần thứ 26, từ ngày 26/6/2017 đến ngày 02/7/2017)
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác