Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1237/QĐ-UBND
Ngày ban hành
30/06/2017
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc phân khai kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác