Thông tin văn bản

Số ký hiệu
3034/KH-UBND
Ngày ban hành
22/05/2017
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Thực hiện Chỉ thị số 21–CT/TU ngày 21/3/2017 của Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Kế hoạch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác