Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1314/UBND-NC
Ngày ban hành
14/03/2017
Người ký
Nguyễn Văn Huy
Trích yếu
V/v báo cáo tổng kết, triển khai thực hiện các Nghị định: số 92/2009/NĐ-CP, số 112/2011/NĐ-CP và số 29/2013/NĐ-CP của Chính phủ
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác