Thông tin văn bản

Số ký hiệu
04/BC-UBND
Ngày ban hành
06/01/2017
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Tình hình thực hiện Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác