Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1969/UBND-NC
Ngày ban hành
26/04/2016
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v phê duyệt nội dung, mức chi chỉnh lý tài liệu của Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác