Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1959/UBND-KTTH
Ngày ban hành
26/04/2016
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v phân khai kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương để trả nợ quyết toán dự án hoàn thành
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác