Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1958/UBND-VX
Ngày ban hành
26/04/2016
Người ký
Lê Quang Thích
Trích yếu
V/v giải quyết đơn của ông Trần Thục
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác