Thông tin văn bản

Số ký hiệu
320/QĐ-UBND
Ngày ban hành
02/03/2016
Người ký
Lê Quang Thích
Trích yếu
Về việc giao chỉ tiêu vận động lao động tham gia xuất khẩu lao động năm 2016
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác